O nás

Náš klub Buďme v tom spolu je určený především rodičům autistů, je otevřený ale i všem dalším lidem zajímajícím se o problematiku PAS, včetně autistů samotných.

Jeho začátky se datují rokem 2016, kdy i kvůli absenci služeb pro autisty na Znojemsku založily Jana Svobodová a Eva Veselá facebookovou skupinu stejného názvu. Cílem byla podpora rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, prevence proti vyhoření pečovatelů, rozšíření dostupnosti sociálních služeb a v neposlední řadě také osvěta o PAS pro širší veřejnost. Postupně se přidávalo víc a víc členů a díky několika aktivním z nich se začala skupina podílet na veřejném dění, které se týkalo problematiky PAS ve Znojmě. Fungovala původně jako podskupina Klubu Pharos, koncem roku 2019 jsme se rozhodli jít vlastní cestou a vznikl tak Klub Buďme v tom spolu pod Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. V té době už jsme měli za sebou několik úspěchů a aktivit v podobě přednášek pro střední školy, článek v novinách, několik společných pobytů, fungující kroužek pro děti nebo spolupráci s odborníky v oborech psychologie či ergoterapie.

Stále se rozrůstáme a naše činnost má potenciál oslovit na Znojemsku desítky rodin s podobným osudem. Naše aktivita se postupně rozvíjí a máme spoustu nových nápadů a plánů, jak zlepšit život rodinám s autistickými dětmi, ale i samotným autistům. Pomáhá nám v tom i podpora různých subjektů, jako je Středisko volného času, znojemská radnice, organizace Meridiem, organizace Paspoint, spolek ADAM – autistické děti a my, z.s. v čele s psychologem Přemyslem Mikolášem a další.

Do budoucna bychom rádi vybudovali programy, které budou pomáhat našim dětem a dalším osobám s PAS „postavit se na vlastní nohy“. Mezi tyto plány a vize patří např. vytvořit a zajistit chráněné bydlení pro osoby s PAS, rozšířit sociální služby zaměřené na PAS (např. sociální rehabilitace), vytvářet podmínky pro společné setkávání lidí s poruchou autistického spektra, či komunitní bydlení pro rodiny. Z těch bližších a jednodušších cílů můžeme jmenovat vytvoření dalších kroužků, příměstské tábory pro děti, společné akce, pokračování ve společných setkáváních a pobytech a rovněž oddechové aktivity pro pečovatele pro nabrání sil do dalších dnů s našimi výjimečnými dětmi. Díky dobré spolupráci se znojemskou radnicí máme nově k dispozici klubovnu, která bude v budoucnu sloužit pro setkávání nejen nás a našich dětí, ale i odborníků a veřejnosti.

Jak vypovídá už náš název, jsme v tom spolu, v dobrém i zlém. Věříme, že společnými silami se nám povede situaci ohledně dětí i dospělých s poruchou autistického spektra na Znojemsku i nadále zlepšovat. Budeme rádi za další, kteří by nám s našimi plány chtěli pomoct. Vítáme i dobrovolníky, kteří by měli zájem trávit čas s našimi dětmi, ať už na našich některých akcích, nebo jako odlehčení pro pečující. A samozřejmě ty, kteří se jen budou chtít přidat do naší komunity a sdílet svá trápení, ale i radosti života s rodinným členem s PAS. Buďte v tom spolu s námi.

 

Přesunout se na začátek